วิธีการขยาย หัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยการให้อาหารและความชื้นแก่จุลินทรีย์

วิธีการขยาย หัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยการให้อาหารและความชื้นแก่จุลินทรีย์ วิธีการขยาย หัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยการให้อาหารและความชื้นแก่จุลินทรีย์ เรานิยมปฏิบัติดังนี้
เราจะใช้

1 น้ำเป็นความชื้น
2 กากน้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์
โดยนำน้ำและกากน้ำตาลมาผสมรวมกันแล้วใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่จะทดสอบลงไป ซึ่งโดยธรรมชาติของจุลินทรีย์แล้วเมื่อได้รับอาหารก็คือคาร์บอนจากกากน้ำตาลซึ่งจุลินทรีย์ใช้เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน จุลินทรีย์ก็จะแบ่งเซลล์เพื่อปริมาณขึ้นเป็นหลายล้านเท่าอย่างรวดเร็ว จนเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนี้
1 เกิดฟองอากาศขึ้นอย่างมากมาย
2 เกิดพลังงานความร้อนขึ้น โดยสังเกตจากหยดน้ำที่เกาะตามฝาปิด
3 เกิดกลิ่นเปรี้ยวขึ้น ซึ่งมาจากการย่อยน้ำตาลของจุลินทรีย์

เราจึงสามารถสรุปได้ดังนี้
ถ้าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่เรานำมาทดสอบการขยายเชื้อแล้ว ไม่เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวข้างต้น ก็แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจริง
เกษตรกรสามารถนำวิธีการนี้ไปทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่จะใช้เบื้องต้นได้เลยครับ จะได้เลือกใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่ถูกหลอกและเสียเวลาครับ

ไม่ทราบว่าพอจะมีอัตราส่วนในการทดสอบไหมครับว่า ควรใช้จุลินทรีย์ + น้ำสะอาด + กากน้ำตาล ปริมาณเท่าใด ขอบคุณตรับ

ดังนั้นการทดสอบเบื้องต้น เราจะใช้คุณสมบัติในข้อที่ 2 มาทดสอบ เป็นวิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยการให้อาหารและความชื้นแก่จุลินทรีย์

เรานิยมปฏิบัติดังนี้
เราจะใช้
1 น้ำเป็นความชื้น
2 กากน้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์
โดยนำน้ำและกากน้ำตาลมาผสมรวมกันแล้วใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่จะทดสอบลงไป ซึ่งโดยธรรมชาติของจุลินทรีย์แล้วเมื่อได้รับอาหารก็คือคาร์บอนจากกากน้ำตาลซึ่งจุลินทรีย์ใช้เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน จุลินทรีย์ก็จะแบ่งเซลล์เพื่อปริมาณขึ้นเป็นหลายล้านเท่าอย่างรวดเร็ว จนเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนี้
1 เกิดฟองอากาศขึ้นอย่างมากมาย
2 เกิดพลังงานความร้อนขึ้น โดยสังเกตจากหยดน้ำที่เกาะตามฝาปิด
3 เกิดกลิ่นเปรี้ยวขึ้น ซึ่งมาจากการย่อยน้ำตาลของจุลินทรีย์

เราจึงสามารถสรุปได้ดังนี้
ถ้าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่เรานำมาทดสอบการขยายเชื้อแล้ว ไม่เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวข้างต้น ก็แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจริง
เกษตรกรสามารถนำวิธีการนี้ไปทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่จะใช้เบื้องต้นได้เลยครับ จะได้เลือกใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่ถูกหลอกและเสียเวลาครับ

ไม่ทราบว่าพอจะมีอัตราส่วนในการทดสอบไหมครับว่า ควรใช้จุลินทรีย์ + น้ำสะอาด + กากน้ำตาล ปริมาณเท่าใด ขอบคุณตรับ 😉

แนะนำดังนี้ครับ

1 จุลินทรีย์ผง 10 กรัม
2 น้ำ 20 ลิตร
3 กากน้ำตาล 400 กรัม

หมักไว้ 1-3 วัน ถ้าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพก็จะเกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวข้างต้นครับ

แล้วเราจะได้จุลินทรีย์น้ำ 20 ลิตรครับ

เบื้องต้น เราจะใช้คุณสมบัติในข้อที่ 2 มาทดสอบ เป็นวิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ โดยการให้อาหารและความชื้นแก่จุลินทรีย์

เรานิยมปฏิบัติดังนี้
เราจะใช้
1 น้ำเป็นความชื้น
2 กากน้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์
โดยนำน้ำและกากน้ำตาลมาผสมรวมกันแล้วใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่จะทดสอบลงไป ซึ่งโดยธรรมชาติของจุลินทรีย์แล้วเมื่อได้รับอาหารก็คือคาร์บอนจากกากน้ำตาลซึ่งจุลินทรีย์ใช้เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน จุลินทรีย์ก็จะแบ่งเซลล์เพื่อปริมาณขึ้นเป็นหลายล้านเท่าอย่างรวดเร็ว จนเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนี้
1 เกิดฟองอากาศขึ้นอย่างมากมาย
2 เกิดพลังงานความร้อนขึ้น โดยสังเกตจากหยดน้ำที่เกาะตามฝาปิด
3 เกิดกลิ่นเปรี้ยวขึ้น ซึ่งมาจากการย่อยน้ำตาลของจุลินทรีย์

เราจึงสามารถสรุปได้ดังนี้
ถ้าผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่เรานำมาทดสอบการขยายเชื้อแล้ว ไม่เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวข้างต้น ก็แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจริง
เกษตรกรสามารถนำวิธีการนี้ไปทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่จะใช้เบื้องต้นได้เลยครับ จะได้เลือกใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่ถูกหลอกและเสียเวลาครับ

ไม่ทราบว่าพอจะมีอัตราส่วนในการทดสอบไหมครับว่า ควรใช้จุลินทรีย์ + น้ำสะอาด + กากน้ำตาล ปริมาณเท่าใด ขอบคุณตรับ 😉

แนะนำดังนี้ครับ

1 จุลินทรีย์ผง 10 กรัม
2 น้ำ 20 ลิตร
3 กากน้ำตาล 400 กรัม

หมักไว้ 1-3 วัน ถ้าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพก็จะเกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวข้างต้นครับ

แล้วเราจะได้จุลินทรีย์น้ำ 20 ลิตรครับ